Dela och vinn – Så går Tele2 Creative Hub inhousebyrå, ska delas upp inom kort

In CXM, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Under torsdagsmorgonen höll Tele2s inhousebyråchef Cecilia Steenberg Forsberg ett utsålt seminarium på Berghs om inhouses vara eller icke vara, fördelar och lärdomar. Baserat på egna initiativet Tele2 Creative Hub som startade hösten 2015.

Föreläsningen bjöd även på kunskap om hur teamet formats över åren, hur de ser på Tele2 och Comviqs externa byrårelationer samt vilka roller som tagits hem internt. Ute i Kista.

Det är ett flertal agila team som bygger upp Creative Hub detta år. En enhet dit sedan delar av verksamheten, utan väntetid, kan gå för att få ”realtids-hjälp” med kampanjer. Initiativ som annars kanske tagit veckor eller månader att boka upp tid och få förståelse för av en extern reklambyrå. Dessutom kan Cecilias teammedlemmar välja att hoppa in, ansluta till möten i Kista för att få direkt information om fördelar och utmaningar inom t ex ett nytt tjänsteerbjudande. Det hela kallas för ”en reaktion på den digitala transformationen”. Något som behövs när tiden för att utveckla en avancerad produkt i vissa fall gått ned från 7 år till 7 månader. Med en strid ström av olika produktvariationer och globaliseringsanpassningar.

”Den som delar vinner.”

En insikt från Tele2 är att hela organisationen måste öppna sig. Vilja dela med sig av den information och kunskap de sitter på. Öppna upp mer än dessa ständigt omtalade silos, enligt ”whiteboard-skissen”. Alla inom Tele2 och Comviq måste bjuda på sin kunskap om en tjänst, en produkt eller en trend för att det i slutändan ska bli bra och riktigt relevant att låta inhousegänget skapa kommunikationen.

”Den passiva beställaren är död.”

Det krävs dessutom att beställaren är en ”SpoC”, central kommunicerande punkt, som är delaktig på riktigt. Beställaren sitter på hela bilden av en utmaning och måste förmedla den. Och aktivt välja att engagera sig. Ett klassiskt, agilt produktägartänk med andra ord. Även en av rollerna Cecilia målar upp. Har ett företag bestämt sig för att sysselsätta och bygga en inhousebyrå, med tillhörande hantering av reklam och digital produktion, blir egna engagemanget helt avgörande för samtliga parters framgång. Allt från mättal till löner hos de Tele2-anställda kan i slutändan påverkas om samarbetet blir bra.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Lyko bygger inhouse genom att köpa upp byrån Honesty

Vilka tar övergripande strategiskt kreativt lead, när verksamheten kan välja plocka in mindre team här och var på detta sätt? Samtidigt som varumärkesupplevelsen blir allt viktigare bland telefonkunderna. Företaget Tele2 själva äger, och bör driva, kreativitet och strategisk kommunikation centralt. Inte en extern reklambyrå. Men så klart finns det arbeta toppar och tillfällen då Tele2 Creative Hub inte helt klarar sig själv och då behöver en insatt byrå komma in och stödja. Helst inom stratgisk trendanalys och mer långsiktiga frågor.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Åhléns kastar ut 20 byråer för egen digitalfokuserad inhouse, de ryker

I Tele2 Creative Hubs team finns roller som SEO, analytiker, content manager och QA-roller. En del av gänget är Studion med Final art, Motion graphics, Digital Design och 3D. Creatives är en annan del med Creative Lead, AD, Copy och designers. Sedan är sista benet Content & Customer Coms som jobbar med online channels, newsletter/SMS och loyalty.

Ett test för det kommande året är att nu dela upp den, redan rätt mantaliga Tele2 Creative Hub. Att omforma och på ett sätt lösa upp den fysiska grupperingen. För att de kreativa, samverkande teamen och kompetensområdena ska få verka direkt i andra delar av Tele2s verksamhet. Inne hos produktägarna.