Digizuite DAM byter ägare i 0,5 mdr affär

In DAM, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Luxion Group ApS har lagt ett bud på skandinaviskt framgångsrika DAM-aktören Digizuite. Luxion är en större utvecklare av avancerad 3D-rendering och ljusteknik. Det är 8,73 DKK per aktie vilket ger en köpeskilling om omkring 485 Mkr. Styrelsen och VD Kim Wolters skriver de noggrant har utvärderat det offentliga uppköpserbjudandet och har efter tagit följande faktorer i beaktande valt acceptera budget:

0 mdr
är bolaget värt
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

  • Övergripande marknadsförhållandena.
  • Ökad konsolidering på marknaden för programvara för Digital Asset Management (“DAM”), vilket resulterar i större och starkare konkurrenter, vilket kan bli en utmaning för Digizuite i framtiden.
  • I närtid måste aktörer kunna täcka en större del av hela supply chain.
  • Det har varit svårt att investera som SaaS bolag samt vara lönsam detta år.

Svenska partners till Digizuite idag inkluderar Consid, Impact, Epinova och Dept.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Thule Group släpper ny närvaro och D2C på Sitecore av Consid