Helikopterpiloter och Kudoskort nyheter på SBAB intranät och medarbetarportal

In Intranät, Java, Nyheter, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

SBAB, som jobbar med Consid som teknisk partner, har berättat mer om sitt nya intranät, KMS och medarbetarportal på SiteVision CMS. Arbetet hos SBAB har letts av att ett nytt ”Helikopterfokus” med ”piloter” som agerar systemambassadörer införts. De kommer från alla bankens olika avdelningar och ska fått motivera sina enheter till användning samt komma med direkt feedback från organisationen.

Detta har bland annat gett upphov till ett omtag inom att skapa gemenskap och engagemang på arbetsplatsen. Bankmedarbetarna kan numera ge varandra kudos på intranätet genom att fylla i ett formulär som sedan genererar ett snyggt kudoskort på intranätet. Kudoskorten har en central plats på intranätets startsida och det ska vara en uppskattat och välanvänd funktion på intranätet.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Myndigheterna: Sänk ert 395 SEK IT-timpris, annars är ni ute på 30 dagar