ICTA tappar 80% av sitt värde, saknar kapital. Tror fortsatt på Drupal

In Drupal, Hubspot, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det är inte svårt att se kopplingar till Drupals svenska och nordiska problem i noterade ICTA, tidigare Intellecta. I samma vända som andra svenska Drupal-aktörer aktivt valde att blanda ut egna Drupal-enagagemanget med t ex WordPress och Hubspot marketing automation valde ICTA att satsa stort på open source plattformen. Kort efter gick några ledande Drupal-aktörer så pass dåligt att de tvingades lägga ned.

Efter några år av mångmiljonförluster verkar marknadens tålamod vara slut. Mitt i högkonjunktur och digitaliseringshetsen (värderad till 100 triljoner dollar) har ICTA och Drupal-fokuserade bolaget FFW tvingats se ordergång och försäljning gå ned. Den uteblivna försäljningen skylls för stunden på sommarens bolagsavyttringar:

”Verksamheten har integrerats från två, delvis separerade, organisationer till en gemensam. Detta har i större utsträckning än befarat tagit resurser från nyförsäljning och är en av orsakerna till ordernedgången.”

Kursen har sjunkit som en sten de senaste månaderna och är nu nere mindre än i en fjärdedel av vad den stod i hösten 2017. Från 38:- SEK till 9:- SEK. ICTA tvingas nu i februari till en nyemission som ska:

”..skapa finansiell uthållighet .. omfatta resultatförbättringar, olika satsningar och därmed sammanhängande kapitaliseringar, företagsförvärv, strukturaffärer, marknadsnoteringar och försäljningar.”

ICTA och Vd Yann Blandy är kända för att diskutera Drupal i kvartalsrapporterna. För ett år sedan tog t ex VD glädjande upp att försäljningen från Drupal 8-baserade uppdrag mer än trefaldigats under ett kvartal. En möjlighet, enligt bolaget, att få in flera kunder som eventuellt söker Drupal 7 uppgraderingshjälp.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  EQT Ventures in i Stackbit UI och Fly.io, ser nya möjligheter inom "composable"

FFW har ungefär 380 anställda, ned från förra årets 420. Bl a har 35 sparkats från den amerikanska verksamheten det senaste kvartalet. ICTA, tidigare Intellecta, har köpt upp majoritetsposter om omkring 70% av River och FFW (tidigare Propeople, Bysted och Blink Reaction). Nu berättar ägarna att förvärven inte kommer få några ”earn-outs” utbetalda. På grund av ej uppnådda ekonomiska resultat. En handling som troligtvis inte kommer sända några positiva signaler bland de tidigare delägarna och ledningen.