Intellecta tror på Drupal 8 kunder, men gör kvartalsförlust på -60 Mkr

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Kvartalsrapporterna från Intellecta, som äger en av världens största Drupal-företagsgrupper, är intressant läsning för hur den marknaden mår just nu.

Men det är inte någon kul läsning q3 2016. Trots att de första inledningsorden faktiskt är:

”Den globala användningen av Drupal 8 börjar ta fart vilket påverkar FFW positivt.”

Så redovisar Intellecta ett resultat efter skatt på -59,9 Mkr för det tredje kvartalet 2016.

Nettoomsättningen uppgick till 116 Mkr (110) och byråintäkterna sjönk 2,3 procent till 99 Mkr (101). Rewir försvinner då det slås ihop med med systerbolaget Intellecta Corporate.

Vidare berättar Vd och koncernchef Yann Blandy att de uppskattar att det globalt finns fler Drupal 8 installationer än Drupal 6 numera samt att:

”Under kvartalet härrörde sig cirka 35 procent av FFWs försäljning från Drupal 8-baserade uppdrag jämfört med mindre än 10 procent under andra kvartalet.”

Blandy har satsat stort på 8-uppgraderingar. Men i somras fick den viktiga amerikanska FFW-verksamheten skriva ned prognosen på grund av mycket lägre Drupal 8 efterfrågan än väntat. Trots end of life på Drupal 6 första kvartalet, iscensatt av Drupalgrundaren Acquia (ett konkurrerande bolag som verkar gå mycket bättre än alla andra Drupalbolag just nu), så verkar inte efterfrågan ökat i den takt Intellecta hade räknat med.

0st
färre medarbetare är FFW i år

Ett år senare kallar sig FFW (en förkortning av Fucking Fantastic Work, Friends From Work eller Fast Forward) sig 400 anställda. Ned 20 personer från 2015. Det ska även finnas hela 50 Acquia certifierade just nu. FFW satsade förra hösten på billigare Drupal-utveckling genom rekrytering i låglöneländerna Bulgarien, Serbien och Ukraina.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  EQT Ventures in i Stackbit UI och Fly.io, ser nya möjligheter inom "composable"

Leave a Comment