Manyone köper upp ett fjärde bolag, hybrid martech-aktör. Får Ikea och Volvo Trucks på kundlistan

In CXM, Martech, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Liksom alla service design-fokuserade aktörer världen över ska danska Manyone ha haft ett tufft 2023 och inledande 2024. Det ska man råda bot på genom en lite annorlunda taktik. Manyone väljer kraftigt investera sig ut ur utmaningarna med frekventa bolagsförvärv. Nyligen tog firman in Mano ”Orchestration Agency Copenhagen” under egen flagg. Mano blir därmed Manyones fjärde förvärv sedan 2022. Dessutom det tionde förvärvet sedan Manyone lanserades 2019. I höstas köptes Topp X i Malmö (med 49% vinstmarginal) upp och innan dess Spry och Bespoke i Danmark. Bolaget ska ha strax över 300 anställda idag.

0 st
förvärv, låter som danskarna tycker marknaden är undervärderad
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Den nyförvärvade firman ska vara specialiserade på strategisk, insiktsdriven hybrid design samt olika typer av martech, marketing orchestration och martech strategi. Mer inom praktiskt genomförande av projekt. Ett konjunkturrelaterat drag att närma sig mer det praktiska och äga genomförandet och inte bara skisserna på det. Detta då strategier, rådgivning och allmänt ”tyckande” från konsulterna fått stryka på foten i kundernas budget senaste åren.

” – Vi startade Mano för att vi ville serva de mest ambitiösa varumärkena med lösningar som hjälper dem att förverkliga ambitioner och öka en total effekt av egna marknadsföringsprojekt. Genom att ansluta till Manyone vill vi förena en värld av marknadsföringsorkestrering och strategisk design och möjliggöra att till fullo leverera en ny vision och utförande.”

Säger det uppköpta bolagets VD Jakob Stigler. Mano ska genom åren jobbat med bl a ’Epic Split’ för Volvo Trucks. Andra kunder är  Coca-Cola, P&G, Uber, Pandora, Coach och Ikea.

Även konkurrenten Star har för vana att växa med M&A och är idag 900 anställda, varav fler än 100 jobbar som designers. Även om de sade sig vara 100 personer fler något år sedan.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Workday köper bolag, vänder förlust till stor vinst