Nestlé Digital Inhouse skapar egna e-handelsmoduler, säkrar upp open source leverantörer

In Adobe Commerce / Magento, E-handel, Nyheter, Open source PHP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Nestlés Ecommerce Head of Product Victor Clar, stationerad i Barcelona, fick tillfälle att på djupet gå igenom FMCG-företagets nya enhet Nestlé Digital och eCommerce Global Team under Magentos stora europeiska event i veckan. Victor Clar har en bakgrund som Global Key Account Manager på just Magento och har en stor del i hur Nestlé format sig kring e-handeln. Även om Magento bara är en del av hela gruppens stack och övergripande arbetssätt.

Den nya gruppen som satts samman kallas en uppgradering av IT. Nu även med stöd från marknad och affären. Samt med nya titlar som avser delegerade produktägare inom viktiga digitala produkter. Precis som stora delar av Enterprise-sektorn världen över valt att omorganisera sig i år.

Själva miljön för e-handels/kundupplevelselösningen är molnbaserad, använder sig av Kubernetes för att skala och deploya. Det finns vidare ett nytt DevOps team som jobbar med CI/CD med verktyg som Jenkins, Sonarqube med mera. Så långt är det mesta vad vi kommit att förvänta oss. Men det finns även ett team under begreppet ”NML” som jobbar på mer nytänkade sätt inom e-handelsbiten då det är en open source produkt som har valts ut. De har nämligen under året skapat:

Nestlé Connectors – Går ut på att noggrant granska, testa, säkerhetsklassa och versionskontrollera utvalda Mangento 2 Extensions från Communityt som får följa med. Detta till den grad att utvecklaren eller tillverkande företaget kontaktas personligen och får skriva under vissa Nestlé dokument för att garantera ovanstående. Och se till att utvecklingen hålls intakt under en bestämd framtid. Mot ett arvode. Detta förfarande fanns faktiskt redan 2009 då Drupal gjorde entré på stora scenen med Enterprise-kunder som ville säkerställa kvalitet och säkerhet inom utvalda open source moduler.

Inner-sourceDe moduler, Extensions Nestlé inte finner säkra eller bra nog på Magento Marketplace utvecklar man själva med sitt mantaliga eCommerce Global Team. Dessa moduler sprids sedan till alla Nestlés tusentals digitala webbar, appar för alla varianter av de många egna varumärkena. Victor Clar bedömer att gruppen sparat runt 40 procent kodutveckling på denna återanvändning bara det senaste året. Trots Nestlés utsatta konkurrenssituation gentemot t ex P&G och Unilever ska det samtidigt iscensatt en ömsesidig respekt mot Magento 2 communityt. Som säkerställer att återanvändningsbara Nestlé Extensions paketeras om och skickas tillbaka till Magento Marketplace. En ge och ta filosofi. Även detta känns igen från Drupal-världen där aktörer som Pfizer uttryckt en vilja att göra samma sak. ”Inner source” är även en term Microsoft just nu förespråkar för att visa hur man tar in öppen källkods-utvecklingsprinciper som nytt arbetssätt inom hela företaget.

Core+ – Ha en egen Magento 2 kärna kallad Core+ som så långt det går med mikrotjänstarkitektur hållas fri från mindre uppgraderingscykliska uppdateringar eller tillägg. Starkt relaterat till Nestlés val av cloud/CI/CD miljöer.

I övrigt var arbetsflödet rätt snarlikt hur många andra agilt anpassade organisationer valt att arbeta idag. Intressant att se att Nestlé valt lägga enheten i Barcelona. Den iberiska halvön återkommer allt oftare för satsning på off/nearshore under 2019.

Tidigare i år valde Facebook Workplace som intranät för 210 000 anställda och de 2000 olika egna varumärkena.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.