Pega AI low-code workflow adderar faktiskt värde med innovativa tillägg

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CRM Customer Relationship Management, Nyheter, Pega by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Pega 8.9 inkluderar en aningen mer avancerad version och användning av generativ AI jämfört med vad många andra i branschen visat upp. Då amerikanska Pegas mjukvara generellt varit mycket av en typ av ”middleware” för att koppla ihop andra legacy-applikationer och få dem att fungera ihop med ett vänligare gränssnitt (företaget har en mångårig stolthet att vara just ett ”Low-code” val för alla) fanns redan mycket logik definierat kring enklare önskemål och viljor hos användaren. Att hämta detta från system B, ta dessa steg, addera detta, räkna ut detta och visualisera detta etc.

Perfekt för en ChatGPT prompt engineer att i ord ta hjälp av AI för att skapa, i förhållande till att klicka sig fram som var föregångaren inom Pegas UI.

0 %+
har Pegas aktie gått i år
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Samt en mycket mer avancerad version av att använda generativ AI än alla de andra martech, e-handels och CMS-aktörernas versioner som främst handlat om att generera bilder eller skapa en beskrivande text baserat på en produktsida. Med ”standard-prompten” från OpenAI i ett nytt, underliggande fält.

I Pegas nu verkligen ”Low-code” anpassade, uppdaterade tillägg går det att i ord, ungefär som user stories inom Scrum, helt enkelt beskriva för AI:t vad du vill ska ske. Steg för steg. Att hämta detta från CRM, verifiera detta från ERP, utvärdera detta, räkna på detta eventuellt etc. Bara genom att lägga till rad efter rad med handskrivna beskrivningar.

Pega hoppas detta ska bli ett nytt revolutionerande steg inom egna ”Low-code”-stödet för att skapa applikationer, funktioner och hela appar av folk som aldrig tidigare kunnat programmera.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Accenture tror på chatGPT och AI igen