SEO-byrån siktar friskt på att omsätta 0,7 mdr

In Nyheter, SEO by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Vad är det som går bra inom SEO/SEM i denna vinter? Enligt Increv i Jönköping är det nischningen mot ”datadriven PR” och ”Link building, scale business”. SEO nämns knappt alls av det blott ett år gamla SEO-bolaget nu 2023. På kundlistan över köpare av denna ”PR” syns idag NA-KD, Nord VPN, Daytrading.com och Börskollen. Siktet är nu enligt ett pressmeddelande inställt på 700 Mkr omsättning, alltså mer än en tiodubbling av dagens omsättning på 50 Mkr för CFO (bilden) och co. att snabbt nå upp i.

Bolaget har idag 12 anställda och de båda styrelsearbetande grundarna har en bakgrund i tillverkande industri som

Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

De anställda har titlar som ”number crusher”, ”site owner scout” och ”international outreach” samt ska via nämnda tjänsterna ovan erbjuda ”internationell skalning av er affärsmodell”. Det datadrivna arbetssättet som ska erbjudas framtida SEO-kunder definieras inte i detalj, men ska bygga på ”datadriven marknadskännedom och en egen systematik”.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Matomo-konsulter och SEO-byråer vädrar morgonluft i GA4-switchen

Tittar man på en annan framgångsrik SEO byrå som Pixel i Stockholm (omsätter 49,5 Mkr, vinstmarginal 19%, året innan 22%) så erbjuder de 2023 bland annat OnPage SEO, OffPage SEO, Lokal SEO och SEO-content. Men även här finns Digital PR som definieras som ”strategiskt planera olika internetbaserade aktiviteter med hjälp av verktyg, metoder och kanaler för att nå en större synlighet och närvaro online.”

 

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  1922 algoritmer om hur Google och Yandex funkar har läckt