Tekniskt kunnande viktigare än goda byrårelationer för marknadschefen, enligt ny undersökning

In Analys / Statistik, CDP, DMP, CXM, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Att kunna sin teknik och martech stack är viktigare för den moderna CMO:n, marknadschefen, än att ha väl inarbetade, goda relationer med sin byrå.
Det visar en ny undersökning i december av Chief Marketing Technologist som Oshyn citerar. Hela 389 marknadschefer och CMOer har tillfrågats och samtliga är överens om att de står mitt i en större förändring. Samtliga enas även att marknadsföring blir allt mer strategiskt viktigt för sina arbetsgivare och därtill mer drivet av tillhörande teknik.
  • 27% av marknadsförarna rapporterar data-driven analytisk förmåga (capability) som en topp-tre egenskap
  • 21% av marknadsförarna rapporterar tekniskt kunnande som en topp-tre egenskap
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  35 personer involverades vid varje liten förändring, Bridgestone lägger all Martech på Adobe Experience Cloud

Det bekräftas av CMO Club 2017-siffror besvarad av 60 globala CMO:er. Rapporten säger att 40% av de undersökta marknadsförarna i deras studie påpekat att teknisk expertis är en förmåga och kunskap en CMO måste ha. Till det kommer att hela 60% anser att data-driven, analytisk förmåga är en viktig toppegenskap att besitta.

Och givetvis är data- och teknikkunnande fortsatt av högsta vikt när marknadsförarna väljer sina framtida partners och byråer.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.