Utmanande med Telias 2000 olika affärssystem, företaget samlas i nya EntryPoint

In Intranät, Microsoft .NET, Microsoft Dynamics 365, Nyheter, Office 365 SharePoint Online, Social Login / OpenID by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Telia berättar transparent under torsdagen om utmaningarna i det sex år gamla IT-projektet EntryPoint. Linda Wärmlöv, Telias Head of Group Online Channels menar att Telia är en av de bättre beställarna i Sverige när det gäller att handla upp nya IT-stöd och system. Tyvärr är man samtidigt bland de sämre på att lägga ned och arkivera äldre systemstöd. Det har lett till en omfattande brokig skara IT-stöd som ska ha passerat hela 2000 olika affärsrelaterade system (!). Med 20 000 anställda är det nästan ett unikt systemstöd per tjog anställda. Detta lider man av i flera aspekter, det finns t ex inget gemensamt AD för central hantering av olika personella uppgifter.

Arbetet med projektet och en första roadmap ska ha inletts redan för sex år sedan. Initialt samlades stora delar av företaget och man enades om att hitta ett bra sätt att arbeta tillsammans. Främst med Telia IT och Telia HR. En stegvis approach inleddes därmed enligt översikten nedan. Det skulle först teoretiseras med en inledande förstudie.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Avaus storsäljare är paketerad marketingOps för 15 Mkr

Under de kommande tre åren blev det inte färre än tre (!) olika förstudier skapade av olika partners. Färdiga resultat fick omarbetas efter att gruppen stött på olika hinder som ett nytt centralt införande av Office 365, uppdagad brist av arbetsprocesser för att arbeta i intranätet samt en självreflektion av gruppens nya strateg:

”Vad är ett intranät? Vad är det egentligen ni vill ha?”

Det ska satt alla på pottkanten och fått Telia att tänka efter igen några år senare. Från scen under Smarta Intranät 2020 berättade vidare Linda tillsammans med Telia Company Marie Öhman, Senior channel strategist om att intranätenheten därefter inte vill starta om en fjärde gång. Alla i arbetsgruppen var trötta och beslut fattades 2019 om att tving igenom och få ut en ”sista RFP” istället för RFI-förfarandet (som mest skapar nya frågor) där olika intranätleverantörer själva utmanades i att tänka utanför boxen och mer fritt skapa lösningen för Telia. Den approachen ska ha lett till ett beslut och ett faktiskt inköp. Äntligen hittade man rätt, menar Linda.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Optimizelys Atzberger jämför sig och företaget med Salesforce, hyllar konkurrensen

Telia idag skapat ett intranät med en en gemensam startsida som tillåter och uppmuntrar var och en att skräddarsy sin egen individuella digitala ingång med allt från väderinfo till personliga och delade dokument. Det finns även ServiceNow API-tjänsteintegrationer, Yammerstöd och Workday HR-stöd integrerat. De 20 000 medarbetarna i många olika länder (främst innan försäljningen av Telia Carrier) och med skilda uppdrag, har personaliserats och slutförts. Angående budget säger Linda att:

”Projektet har kostat några miljoner, men är inte så jättedyrt som man kan tro.”

Intranätet visar sig inte vara byggt direkt på SharePoint, det ska vara främst ett skal som ska ha skräddarsytts och byggts ovanpå Microsofts Office 365 Sharepoint-produkt.