”Varför utnyttjar vi inte potentialen i headless CMS?”

In Headless / Decoupled CMS, Nyheter, Storyblok by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Krönika från MKSE.com partnerföretag
Krönika från betydande branschaktörer och deras ledning

Av Alexander Feiglstorfer, CTO och medgrundare av Storyblok:

Headless CMS slår klassiskt CMS i nästan alla discipliner, det har bättre prestanda, lägre kostnader, högre säkerhet och kortare utvecklingstider. Men trots att headless är överlägset monolitiskt CMS är det bara var femte användare som har bytt ut sitt gamla system.

De första headless CMS-verktygen dök upp på marknaden för ungefär tio år sedan. Ett årtionde är nästan en hel livstid i IT-branschen, men headless är ändå en ganska ny lösning – speciellt jämfört med traditionell CMS – som ständigt utvecklas och optimeras. Till skillnad från monolitiska CMS, som kombinerar både frontend (presentation) och backend (datahantering), fokuserar ett headless CMS enbart på backend-innehållshantering och har en API-baserad arkitektur som kopplar samman systemen. Detta möjliggör flexibel visning av innehåll över olika kanaler och enheter.

Vilka är fördelarna med headless CMS?

Genom att separera frontend och backend kan även innehållets prestanda optimeras. Webbplatserna tar mindre plats och presentationen skapas direkt för användaren via API utan att behöva laddas om, vilket gör att innehållet laddas snabbare. Headless CMS kräver dessutom mindre resurser på lång sikt eftersom underhåll och testning av frontend- funktionalitet elimineras.

En annan fördel är ökad säkerhet: Genom att frikoppla frontend från backend, och bara använda ett enda backend-gränssnitt för att instruera frontend, minskar risken för säkerhetsluckor – och uppdateringar och säkerhetstillägg kan göras specifikt för backend utan att påverka frontend. Då blir det slut på ständiga tester av alla frontend-funktioner. Medan ett traditionellt, monolitiskt CMS kräver omfattande utveckling och underhåll drar företag också nytta av mycket kortare utvecklingstider när de använder ett headless CMS. Det innebär att utvecklarna återigen kan koncentrera sig på sina huvuduppgifter och skapa ett individuellt användargränssnitt som är anpassat efter varje kunds behov.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Går att spara in 17 Mkr på byte till headless CMS

Hur vanligt är headless CMS?

Trots de uppenbara fördelarna med headless CMS har det ännu inte implementerats av alla företag. Det kan bero på olika faktorer. För det första har många företag begränsad kunskap om headless-tekniken och dess fördelar. Därför förlitar sig många företag fortfarande på beprövade, klassiska CMS och vägrar att byta till en headless-version. En annan faktor som begränsar utbredningen är komplexiteten att implementera headless CMS. Det kräver viss teknisk expertis och till en början en högre resursförbrukning innan företagen kan dra nytta av fördelarna.

Ett hinder kan också vara företagets befintliga tekniska infrastruktur. Så länge ett monolitiskt CMS fungerar och gör sitt jobb håller man fast vi det – enligt mottot ”Byt aldrig ut ett system som fungerar”. Att konvertera hela infrastrukturen och gå över till headless CMS är därför uteslutet för många företag. Men de flesta inser inte att det faktiskt sparar resurser – både ekonomiska och mänskliga – på lång sikt. Så vad krävs för att förverkliga den fulla potentialen hos CMS i framtiden?

Avancerade integrationer och automatiseringar i pipeline

Framför allt krävs sömlösa integrationer så att användarna enkelt kan utnyttja andra tekniska lösningar och verktyg – utan att behöva lämna CMS:et. Integrationer för e-handel, lokalisering, hosting, personalisering, marknadsföring och analys är bara några exempel som hjälper företag att genomföra sina egna projekt och idéer och skapa en unik användarupplevelse i alla kanaler. Så fort ett tekniskt ekosystem med alla nödvändiga gränssnitt finns i ett headless CMS blir byggandet av kompletta digitala strukturer extremt förenklat och accelererat i framtiden – och headless-tekniken blir mer relevant och attraktiv.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Tesla använder Storyblok headless för CRM i 30 egna butiker

För att utnyttja hela potentialen och öka spridningen krävs förutom integration av tekniska lösningar även automatiserade arbetsflöden. Automatiseringen av processer gör det möjligt för företag att öka sin effektivitet och produktivitet – och representerar därför en avgörande utveckling för att öka acceptansen för headless CMS. Ett konkret exempel är om innehållsteamet skriver en artikel. Automatiserade arbetsflöden utlöser då tilldelningen av taggar och kategorier och skickar sedan artikeln till en redaktör för granskning – vilket ersätter manuella inmatningar och minimerar eventuella fel.

Automatisering ger också en fördel när det gäller samarbete mellan olika avdelningar: enskilda team kan till exempel konfigurera arbetsflöden för att meddela berörda kollegor om uppdateringar eller ändringar i ett projekt. Det innebär att rätt personer informeras vid rätt tidpunkt, vilket förenklar kommunikationen och gör det lättare att samarbeta.

Lovande utsikter för headless-teknik

Det är ingen hemlighet att headless CMS i många avseenden är överlägset klassiskt CMS. Men den relativt nya tekniken har hittills bara nått ut till ett fåtal företag. För att undanröja farhågor och hinder på affärssidan och utnyttja hela potentialen krävs sömlösa integrationer och automatiserade arbetsflöden inom headless CMS – en utveckling som, enligt experter, i starkt samspel med AI är alldeles runt hörnet.

Om Alexander Feiglstorfer

Alexander Feiglstorfer är CTO och medgrundare av Storyblok. Hans entreprenörsresa började 2009 som grundare av en fitnessplattform och medgrundare av en e- handelsplattform. 2017 grundade han Storyblok tillsammans med Dominik Angerer. Alexander Feiglstorfer är baserad i Brasilien och leder därifrån produktutvecklingen av Storybloks headless CMS.