Vissa IT-konsulttjänster 2009 går att avropa

In Cloud / Förvaltning, Featured, Nyheter, Övriga / Custom CMS by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Med start 2009-06-24 och till slutdatum 2010-03-31 (med möjlighet till förlängning 24 månader) får:

Leverera inom IT-konsultjänstavtalet 2008 anbudsområdena Användbarhet, Verksamhetsutveckling & Strategi, Informationssäkerhet och GIS.

CMS-relaterade områdena Ledning och styrning, Systemutveckling, systemförvaltning , Infrastruktur och Uppdragskonsulttjänster är fortfarande inte möjliga att avropa ifrån.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Valtech ny leverantör till Eton

Leave a Comment