WPP hoppas på WPP Open AI, gör nedskärningar på 2,65 mdr

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

WPP verkar inte vara i läge att investera 3 mdr SEK på nya AI-tjänster och paketeringar, som största konkurrenten nyligen meddelat man ska göra. Däremot i samband med årsrapporten, där WPP berättar att den viktiga amerikanska marknaden saktat ned något sista kvartalet 2023 (och att den årliga intäkten landade på omkring 155,4 mdr SEK) pratar man även AI:s betydelse för WPP på flera olika sätt.

0 Mkr
väntas egna nedskärningnarna kosta
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Det ska finnas nya omfattande samarbeten med de givna favoritloggorna inom området, OpenAI, Google Cloud och NVIDIA. Det ska även finnas ett koncernöverskridande WPP generative AI, genAI; ”framework” kallat WPP Open för inspiration, automation och optimering för – och tillsammans med kunder. Så där är man inte så långt borta från Publicis CoreAI koncern AI-produkt.

WPP ska även varit nöjda med att snabbat upp den egna informationsinsamlingen inför en säljpitch/brief med 3-4 dagar med hjälp av egna AI-stödet har yttersta AI-ansvarige CTO Stephan Pretorious i gruppens ledningsgrupp tidigare berättat.

Tristare är egna nedskärningarna inom WPP som ska gälla omorganisation och IT-relaterade förändringsprogram med kostnader på omkring 2,56 mdr SEK. Det ska bl a vara en större ERP-system konsolidering mellan de olika byråerna som tar tid och kostar pengar. Detta hoppas WPP ska vara löst till slutet av 2024. Även här försöker man se det positivt med hjälp av AI, som kan stödja ERP-integrationsprojekten mellan egna byråerna.

WPP har tidigare inom tech och som eget datastöd sedan några år tillbaka satsat på egna Choreograph som jobbar med Coca-cola och L’Oreal inom datahantering och enrichment.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Det hoppas WPP GroupM få ut med rekordförvärvet inom Influencer Marketing