Global undersökning: Svenska beställare snålar in 1,65 Mkr på sina e-handelsplattformar

In Microsoft .NET, Nyheter, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Sitecore med svenska säljchefen Jonas Luthander berättar om en ny undersökning som genomförts i januari. Företag med fler än 500 anställda har fått svara på frågor om martech och e-handel för att se hur Sverige ligger till i jämförelse med globala mättal.

Svenska digitalchefer ska mer optimistiska gällande e-handelns utveckling det kommande året. I studien tror 85 procent av beslutsfattarna på tillväxt (i snitt 6,08 procents tillväxt totalt), att jämföra med en global siffra om 81 procent (i snitt tror beslutsfattare på 5,59 procent globalt).

Men de svenska organisationerna spenderar trots detta mindre pengar på sina e-handelskanaler än det globala snittet. I Sverige lägger man i snitt 1,43 miljoner dollar mot 1,62 miljoner globalt. Motsvarande runt 1, 65 Mkr mindre per plattformsköp/investering.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Sitecore vinner Sephora Marketing Automation AI-uppdrag

Sverige ska även ha färre interna dedikerade CMS roller jämfört med globala siffror. Bara 38 procent har denna titel mot 70 procent globalt.

Det ska däremot tilläggas att om siffrorna enbart drivits in från svenska Sitecore Commerce användare är de att anses som något knapphändiga. I landet finns nästan enbart Kronaby, HeadBrands och Bemz som e-handelsreferenser. Svar inom e-handel från dessa är föga statistiskt tillförlitligt i en liten grupp om 1240 respondenter. Även om svenska CMS Sitecore-kunder med integrerade e-handelslösningar svarade är det rätt få som ryms inom svar från ett sådant antal globala kunder.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Contentful vill ta klivet bort från utvecklingsavdelningen, siktar på marknad med uppdateringar och omskrivningar

Undersökningen kom under 2017, och genomfördes globalt bland 1240 respondenter 14 länder, däribland Sverige.

Respondenterna bestod av:
– Beslutsfattare (C-level) från organisationer och företag som säljer på nätet
– IT-beslutsfattare från organisationer och företag som säljer på nätet
– Beslutsfattare från leverantörsorganisationer som levererar digital marknadsföring och plattformar till andra företag.

Allt om SEO leverantörerna i Sverige

Håll koll på det senaste. Här listas alla leverantörer kunder väljer köpa in.