K-Rauta har blivit K-bygg, handlar upp ny ehandelspartner och lanserar headless

In Contentful, E-handel, Headless / Decoupled CMS, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Nu är snart hela sisu-arvet och K-rautas finska identitet borta. Ett omfattande förändringsarbete det senaste året har gjort K-rauta till K-bygg i hela Sverige. Vid starten fanns 51 K-Bygg-butiker respektive 16 K-Rauta-butiker i landet. Arbetet har även inneburit att den Kesko-ägda kedjan landat på sina nyupphandlade, digitala plattformar.

0 mdr
värderas Kesko till
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Det är i dagarna tre år sedan K-rauta berättade om hur gruppen valt överge flera äldre e-handelsplattformar i norden för att satsa på en Contentful headless med en React-front. Framtagen främst av finska och svenska Futurice. Omniarch är utöver det fortsatt strategisk partner för e-handelsprojekten, berättar de under torsdagen. Ecomprojekten ska ha mål att stärka gruppens position inom nordisk byggvaruehandel. Och Kesko Sverige ska nu ha ökat sin försäljning i Q3 och Q4 2023 jämfört med samma period föregående år, utan att siffror anges. Alex Brache, senior e-handelskonsult på Omniarch, har under 2023 varit verksam i rollen som Head of E-commerce hos Kesko AB/Kesko Sverige:

” – Min roll har varit att bygga vidare på de insikter som kom till Omniarch och Kesko i början av 2023, där Kesko behövde stöd i en ledande befattning. Uppdraget utvecklades sedermera till att även omfatta ett bredare mandat med arbete kring projektledning likväl som drift av K-Rautas e-handel.”

Fortfarande är K-rauta identiteten det som besökare möts av på den svenska e-handeln.

Innan fanns en Sharepoint lösning som CMS-stöd och e-handel. K-Rauta har tidigare använt sig av varumärkets rollfigur Jarmo Mäkinen för sin identitet i filmer av svenska Garland pine. Digitalpartnern Futurice Futu Sweden AB omsatte under 2022 runt 70 Mkr men gjorde samtidigt en förlustsvit om totalt -15 Mkr under de senaste fem åren i landet.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  DCongress utser bäst på e-handel, färre tävlingar höjer prestigen. Headless dominerar