Nya måttet ”källkodstäthet” förstår hur programmering och applikationer förändras över tid

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Utöver Microsoft Copilot programmeringsstöd-AI och alla privata LLM:er för utvecklare finns det svensk, ny intressant forskning inom området. Idag har Sebastian Hönel från Linnéuniversitetet visat upp nya avhandlingen ”Quantifying Process Quality: The Role of Effective Organizational Learning in Software Evolution”. Där har han utvecklat ett nytt mått som kallas ”källkodstäthet”. Metoden fokuserar på att förstå hur programvara utvecklas och de förändringar som sker över tid. Genom att använda digital data från utvecklingsprocessen i kombination med expert- och datadriven analys kan man förutse problem och besluta om eventuella förbättringar.

0 %
av studenterna på universitetet får jobb direkt efter studierna
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Måttet visar den verkliga mängden kod som finns i en programvaruapplikation i förhållande till dess totala storlek. Det hjälper till att avgöra om koden är kompakt och effektiv eller om den är utspridd och innehåller skräpkod.

”– Källkodstäthet är ett värdefullt verktyg för att identifiera överflödig kod. Dessutom har vi utvecklat en pålitlig klassificerare baserad på detta för att förstå förändringar i mjukvaran. De här verktygen används för att lättare identifiera komplexa problem i utvecklingsprocessen .. För att optimera programvaran behöver vi först förbättra och justera utvecklingsprocessen och lära oss av tidigare erfarenheter. Innan mättes utvecklingsarbete genom att titta på förändringens storlek, men det har inte funnits någon riktigt pålitlig metod för detta. Nu föreslår vi att man använder data från själva utvecklingsprocessen kombinerat med kvantitativ analys för att förstå förändringens omfattning.”

Säger Sebastian Hönel. När ett projekt har avslutats är det naturligt att vilja reflektera över och förstå varför vissa saker kanske inte gick som planerat. Utmaningen kan vara att avgöra om problemen uppstod på grund av enskilda beslut eller om det var något i teamdynamiken som låg bakom. Genom att fokusera på själva utvecklingsprocessen och använda verktyg som källkodstäthet kan man skapa bättre, mer pålitlig och effektivare programvara.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Vattenfall inför Microsoft Copilot AI, scannar anställdas e-mail och skapar content