150 utvecklare i 14 agila team har byggt om SJ.se bokningssystem

In Adobe AEM, Java, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Efter omfattande devOps- och UX-insatser i 14 agila team som bestod av inte färre än 150 utvecklare (!) berättar svenska UX-firman Antrop mf l att de är klara med SJs nya bokningssystem online.

0 mån
sedan handlades ett nytt system upp
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

SJs nya bokningssystem lanserades efter att alla flöden ska ha byggts om från grunden under de senaste åren. Nu är det nya processer för att köpa resa, boka om, logga in, poänghantering, trafikinfo, kundservice-GUI, specialflöden för olika intressenter osv. Utöver att migrera tidigare funktionalitet ska även mängder av designförbättringar på alla nivåer gjorts av parterna.

SJ:s tidigare bokningssystem hette Petra och var ett egenutvecklat system som började utvecklas 1988 och som togs i bruk 1992. Petra lades i ett eget bolag efter avregleringen år 2000 och sedan dess har SJ:s ägande i det bolaget successivt minskat. Sedan 2019 ägdes Petra helt av bolaget Silver Rail Technologies. För exakt tre år sedan berättade SJ man ”ville ur teknisk komplexitet” och därför handlade upp ett holländskt bokningssystem för webb och alla appar. Det skulle sjösättas under 2023. Detta efter viss problematik med de äldre legacy systemen.

SJ har en ny CTO i Carl Velde och har tidigare varit en större Adobe AEM etc. användare. Det finns en egen, javastackpremierande IT-enhet historiskt samt för två år sedan berättade SJ att SJ.se fick en ny front installerad, SJ.se använde sig då av Angular, JSS CSS och en del jQuery.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  GM och Cadillac rullar ut första Adobe AEM satsningarna mot den svenska marknaden