CDP, Customer Data Platforms tar över från DMP och Marketing Cloud sviterna

In Analys / Statistik, CDP, DMP, CXM, Nyheter, Online Marketing by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Många svenska annonsköpare och CX-systemintresserade har börjat anse egna DMP-projekten väl omfattande och komplexa för att skapa den egna hantering av all förtjänad, köpt och ägd media de vill åt. Samtidigt har tekniska alternativ som utlovar mer effektivitet börjat dyka upp under 2018.

CDP, Customer Data Platform, plattformarna lovar en bättre vardag inom ad tech och martech, marketing tech. Det främsta löftet handlar om att snabbare komma igång, samt hålla nere kostnaderna för eget annonsköp och automatisering inom området. Det blir en typ av kombination av DMP och egen första CRM-plattform, light. Och nu även för de svenska medelstora bolagen som inte har råd med Adobe Audience Manager eller Salesforce DMP (Krux).

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så blir Marketing Technology Landscape 2022, smartare uppdelning

I kölvattnet av GDRP och frigörandet från Facebook och Google är även insamlandet och modellerandet kring egen ”first-party data” av typer som PII (personally identifiable information) högintressant. CDP är i sin modernitet och enkelhet ofta skapade för att generera sin egen data, och använda tredje- och andrahandsdata (”third-party data”) i andra hand. Ett arbete många svenska företag börjat inse att de bör påbörja omgående.

Dessutom erbjuder CDP plattformarna attraktiva egenskaper som:

  • Multikanal automatisering
  • Självoptimerande kampanjer
  • Predictive stöd
  • ”Hyper targeting” i realtid
  • Eget cloud-stöd för att spara CX data (mini CRM)
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Salesforce pensionerar Customer 360, numera Patient 360, Citizen 360, Member 360 och Subscriber 360

En av de större CDP’na är Bluecore. De har runt 400 kunder inom främst retail de hjälper med automatisering, över olika kanaler som fysiskt, desktop och mobil. Fokuset är att knyta ihop all data och allt som behöver hända över närvaron i kanaler som mobil, desktop och Amazon Alexa voice. Optimove, mParticle och Segment är andra alternativ som bygger sina egna CDP-lösningar.