Så formas AWS svenska molnorganisation, FS och Manufacturing mest spännande kundvertikalerna 2020

In Amazon, Cloud / Förvaltning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Update: AWS stora, årliga event pågår i digital form även denna vecka och MKSE.com har passat på att ställa frågorna alla vill veta till den svenska ledningen. Om tillväxtområden, säljframgångar, kundtyper idag och svenska satsningar framöver. AWS Sveriges affärsområdesansvarige Joakim Stolpe är en veteran i sammanhanget och spenderar sitt åttonde år på molnbolaget. Mycket har hänt sedan han började som kontoansvarig vid AWS Luxemburg.

Joakim kom in på AWS då bolaget funnits fysiskt på plats i Sverige i två år. Men det tog därefter 6-7 år innan Sverige och Skandinavien år 2018 började räknas som en egen AWS-region. Numera finns det två svenska AWS-kontor, det ursprungliga i Stockholm och ett senare i Göteborg. Båda leds sedan tre år tillbaka tillbaka av landschefen, nordiska och baltstat-chefen Guido Bartels. Han har stöd från t ex Linda Svärd som är AWS Head of Enterprise Sverige.

Det primära syftet med den svenska verksamheten är inte svårt att gissa. Den svenska och hela den nordiska organisationen uppdrag sedan ett tag tillbaka är primärt är att identifiera, kontakta och därefter hjälpa nya kunder upp på den omfattande AWS-plattformen. AWS har format sig med flera olika distribuerade kundteam idag som jobbat dedikerat med alla de större kontona. Det egna tjänsteerbjudandet förändras ständigt, med nysläpp inför event, som det pågående RE:Invent 2020. Så nya roller och ansvar adderas löpande. De främsta rollerna och funktionerna hos svenska AWS idag återfinns inom försäljning samt som lösningsarkitekter inom t ex AWS Well-Architected Framework/AWS Well-Architected Tool. Det finns även en rad olika supportfunktioner, de ska mer ha anpassats för våra nordiska nuvarande kundbehov.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Färre utbildningar, resor och mobiler när IT-konsulterna måste spara

AWS ska annars vara helt geografiskt samordnat distribuerade, menar Joakim Stolpe. De nordiska länderna har trots sin ringa storlek inte olika vertikal- eller tjänstefokus. De behöver inte komplettera varandra på det sättet idag. Samma funktioner återfinns för alla kunder i varje region.

Vilka kundsektorer och vertikaler sticker ut inom molnflytt, projekt och framfart i Sverige idag då?

” – Jag vill inte på något sätt favorisera en egen vertikal och kundtyp, men vi upplever att de segment som växer mest i Sverige är FS (financial services, försäkring- samt finans/bank) samt manufacturing (tillverkande industri). Ett spännande område det händer enormt mycket inom idag. Just med svenska försäkringsbolag har vi massor med väldigt stora och inspirerande dialoger idag.”

AWS är mycket beroende av partners som starkt bidrar till tillväxten (se MKSE.com siffror här) och arbetet med att få ut den certifierade och erkända kompetensen i alla partnerled och vidare till kunderna något som aldrig tar slut, berättar Joakim. Som ett exempel nämns nya Public Sector programmet ClearStart som tagits fram tillsammans med partners som Knowit, ATEA, Cybercom, KnowIT, Nordcloud, Omegapoint och Capgemini. Programmet lanserades i oktober och den kompetens som parters tillför inom till exempel dataklassificering och säkerhet är mycket viktig för att möta kundernas behov.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Apoteket.se byter ut allt, nya leverantörer och plattformar