NodeOne ger danska Bonnier Drupal-moduler

In CMS, Drupal by Martin Edenström1 Comment

Danska Bonnier Publications har börjat anlita Drupal-företaget NodeOne. Första uppdragen var nya bloggfunktioner på några av Bonniers magasin samt ett bildgalleri för koncernens inredningsmagasin. Det danska …