Gratis sökmotoroptimering SEO tips

In Nyheter, SEO by edenstrom4 Comments

Som jag tidigare skrivit handlar sökmotoroptimering / SEO 2008 mest om att ha, och löpande skapa, innehåll på er sajt. Moderna CMS– och e-handelsprodukter ska redan ha ett fungerande SEO stöd inbyggt. Men vissa, rent tekniska, saker är inte glömma bort.

Magnus Bråth på Sokmotorkonsult.se bjuder på följande generella riktlinjer för att bygga en sökmotorvänlig site:

SEO

SEO

Struktur / navigering
. Håll sajtens struktur så platt som möjligt. Få klick från startsidan till sidor med innehåll.

. Navigeringen ska vara enkel och tydlig för sökmotorer. Vanlig html är den bästa typen av interna länkar. Undvik Flash och om Javascript används är det viktigt att noscript navigering finns.

. Vid en stor mängd innehåll kan det vara ett tvång med en hierarkisk struktur, se i så fall till att skapa genvägar till det viktiga innehållet. T ex med sitemap eller indexsidor. Ifall innehållet är mycket stort måste sitemap delas upp. En riktlinje är max 100 länkar per sida i sitemap.

Stylesheet / bilder
. Separera innehåll från layout, med stylesheets (CSS) eller liknande. För att få så låg code/text ratio (ju mer text i förhållande till kod desto bättre) samt sidor som laddar snabbare, det gillar Google.

. Använd inte bilder för navigering, det kan skapa problem. Bakgrundsbild med textlänkar ovanpå är bäst, om ni måste. Då måste även rätt alt- och titletaggar sättas på bilden.

Text
. Text är mycket viktigt för att bestämma innehåll och en bra riktlinje är åtminstone 500 tecken per sida. Texten ska också innehålla sökordet som ska optimeras för och helst ska 5 procent av texten vara sökordet. Mindre än så är inte bra och mycket mer än så kommer ge negativa effekter i form av filter.

. För att bestämma innehållet på sidan använder sig Google av titlar, rubriker och text. De två viktigaste ingredienserna är sidans title och dess H1. Dessa måste innehålla sökordet. Ju tidigare i titeln sökordet finns desto mer viktas det. Det är också viktigt att inte ha för många ord i titeln, innehållet blir diffusare med fler ord. Det samma gäller för H1. Titeln ska inte vara mer än 75 tecken.

URL:er, META etc.
. URL:er ska vara enkla och beskriva sidans innehåll (friendly URL).

. I META-taggarna är description viktig för Google. Använd sökordet i description och gärna först. Se också till att inte ha för lång description. META-keywords är irrelevant i Google och för många kan ge negativ effekt. Men andra sökmotorer nyttjar keywords så använd dem på egen risk.

. Innehållet på varje sida måste vara unikt. Det måste alltså undvikas att samma sida får 2 eller fler URL:er. Undvik att sidan finns både med och utan www-prefix. Använd 301 redirect från den som inte ska användas till den som ska.

. Se till att en fungerande robots.txt finns.

Jag har förkortat, kategoriserat och lagt till visst innehåll.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  1922 algoritmer om hur Google och Yandex funkar har läckt

Kommentarer

  1. Pingback: SEO tips och gratis riktlinjer för 2008 « EPiServer Polopoly Sharepoint CMS blogg

  2. Pingback: SEO tips och gratis riktlinjer för 2008 « EPiServer Polopoly Sharepoint CMS blogg

Leave a Comment