10% av IT-konsulterna använder själva AI och RPA, CRM fungerar halvbra

In AI, ChatGPT, Machine Learning, CXM by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

IT-konsulterna själva är långt ifrån helt digitaliserade. En ny rapport visar att de svenska bolaget inte alls lever som de lär. Drygt 170 beslutsfattare, leveransansvariga och påverkare inom IT, Management, Teknik, Redovisning, M&A, Revision & Compliance/Skatt har svarat på hur de uppfattar den digitala mognaden i sina företag.

CRM verkar hela 65% av IT-företagen själva använda på ett fördelaktigt sätt. Samtidigt är det osäkert om det är bra eller dåliga siffror för en så pass viktig funktion. Det visar sig att 20% av konsultbolagen arbetar med självbetjäningstjänster och kundportaler. Att enbart ett fåtal jobbar med avancerade analystjänster och 15% av bolagen själva använder AI samt RPA/mjukvarurobotar. Som de försöker övertyga sina kunder att köpa in från dem.

”– Det är fortfarande känsligt att minska beläggningskrav för medarbetare så att de kan få tid att jobba internt med löpande tjänsteutveckling och digitalisering. Detta gör att bolagen inte lägger tillräckligt mycket resurser på att standardisera och digitalisera sina tjänster. För de konsultbolag som vågar tänka långsiktigt och utmanar finns stora potential att kunna skala upp bättre när det är brist på resurser.”

Säger Per Defalva, grundare och vd på Digital Engine.

Undersökningen ”Den digitala mognaden i Professional Services-branschen 2022” är genomförd av Digital Engine och Cinode. Detta är en uppföljning av 2021 och 2020 års undersökning.

 

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Börsnoterade IT-konsultföretagen krymper, drar ned personalstyrkan