Landstingens ÖF väljer Knowit, Toxic och Sitevision

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Toxic och Knowit vann uppdraget att få bygga det nya intranätet till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Allt på en Sitevision, en plattform Knowit allt oftare syns tillsammans med.

En mer enkel och användarvänlig struktur ska låta LÖFs medarbetare snabbare sätta sig in i det nya intranätet, som är tänkt att fungera som en samlingsportal för viktigt material, samt en gemensam arbetsyta som möjliggörs med hjälp utav Sitevisions sociala komponenter eller ”Social Collaboration”.

LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings­bolag som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av landstingen och regionerna. LÖFs slutkunder är de patienter som drabbats av en patientskada, alltså är det LÖFs uppdrag att utreda och lämna ersättning till patienter som skadas i vården samt att bidra till att antalet skador i vården minskar.