Milou handlas upp för att ge Region Blekinge mer kraft

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Milou berättar att de har valts ut av Region Blekinge att ta fram den nya varumärkesstrategin, marknadsplanen och hierarkin för Blekinge som region – för både besökare, inflyttare och företagare.

Med målet att paketera och kommunicera regionen på ett ännu mer attraktivt sätt – helt enkelt ge varumärket Blekinge mer kraft och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Allt inkluderar så klart en del av Milous mer klassiska digitala hantverk.

Regionblekinge.se med huvudkontor i Karlskrona är en gammal ExpressionEngine open source CMS användare.