NetRelations bygger SharePoint för Mariestads kommun

In Intranät, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Mariestads kommun har lanserat ett nytt intranät på SharePoint 2010. Fokus är bästa möjliga service till kommunens invånare. Intranätet blir en nav för information, kommunikation, samarbete och kunskapsdelning. Viktiga krav på intranätet var användarvänlighet och personalisering.

NetRelations använde ett eget nytt ramverk för framtagande av SharePoint-intranät. Med lanseringen siktar snabbväxande NetRelations in sig på samma målgrupp som Bool, Precio och Fishbone.

Mariestads kommun köpte en SiteVision extern CMS av Pulsen för tre år sedan.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Armatec handlar upp ny nordisk PIM-lösning efter gedigen urvalsprocess

Leave a Comment