NodeOne ger danska Bonnier Drupal-moduler

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comment

nodeone

Danska Bonnier Publications har börjat anlita Drupal-företaget NodeOne. Första uppdragen var nya bloggfunktioner på några av Bonniers magasin samt ett bildgalleri för koncernens inredningsmagasin.

Det danska tidningshuset Bonnier Publications i Köpenhamn omsätter 2,3 miljarder kronor och ger ut mer än 50 tidningar och magasin i olika delar av världen. NodeOnes framtida uppdrag blir att utveckla flera funktioner i CMS:et Drupal för att öka trafiken på magasinens webbplatser.

Svenska Bonnier är sedan tre år tillbaka Drupal-intresserade vilket synts hos bl a tidningar, SF och på egna koncernsidorna. I Danmark har de gått ännu längre, där gör Bonnier offentliga case om iForm Drupal och publicerar guider om hur en Polopoly migreras till Drupal.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Specsavers ny jättereferens till Contentful, commercetools och Algolia

VD Thomas Barregren hoppas på fler danska kunder. Dick Olsson blir en av utvecklarna som börjar pendla.

Kommentarer

  1. Pingback: Tweets that mention NodeOne ger danska Bonnier Drupal-moduler | Might Know Something Else -- Topsy.com

Leave a Comment