Precio köper Fishbone Systems för runt 14 Mkr

In ECM, Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Bolagsförändringar 2015 #2:

De tidigare svurna SharePoint-konkurrenterna Precio och Fishbone System slås samman. Precio förvärvar samtliga aktier i Fishbone.

Köpeskillingen för detta är cirka 29 MSEK och erläggs dels genom en nyemission av maximalt 900 000 B-aktier enligt det bemyndigande styrelsen i Precio har och resterande del kontant. I köpeskillingen ingår likvida medel i kassa hos Fishbone på cirka 15 MSEK. Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå beroende på framtida försäljningsresultat.

,5
2,5 Mkr gjorde Fishbone i vinst senast
Fishbone har kontor i Göteborg, Malmö, Växjö och Stockholm. Omsättningen 2013 var cirka 55 MSEK och resultat efter finansiella poster 2,5 MSEK. Bolaget har drygt 50 anställda.

Vi har mer på samma ämne:  Västerås stad öppnar nytt intranät för 11 000 medarbetare

Leave a Comment