Starweb och Nordisk E-handel slås samman

In E-handel, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Den senaste fusionen inom e-handelssverige rör Starweb och Nordisk E-handel som just gått samman. Detta efter att den svenska SaaS-gruppen Nordtech Group under förra året gjorde ett tilläggsförvärv till sin e-handelsgrupp och köpte skånska Nordisk E-handel.

0 Mkr
omsätter Starweb AB
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

“ – För bolagens kunder idag är utgångspunkten att det bara ska bli positivt för dem. Nuvarande plattformarna kommer fortsatt finnas kvar och det nya gemensamma erbjudandet kommer att växa fram med befintliga plattformar som utgångspunkt”

Säger Jimmy Bäckström, VD för Starweb och Nordisk E-handel. Det nya företagsnamnet blir Starweb Nordisk-e-handel. Båda bolagen har sin hemvist i Skåne.