Tid är pengar under julhandeln

In Infomercial, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comments

MKSE infomercial

Säkerställ att din webbplats och mobilapplikation levererar för framgång under julhandeln

Med knappt fyra månader kvar till jul börjar det bli dags för planering av marknadskampanjer, webbplatsen och mobilapplikationens besökskapacitet. Vi svenskar är mycket benägna att konsumera under julen och många e-handelsföretag väljer att lägga resurser på tv-reklam och annonsering för att driva trafik till sajten. I takt med ökad trafik via framgångsrika kampanjer och rådande konkurrens är det viktigt att webbplatser klarar det ökade besökstrycket.

Tid är pengar

Maximalt tre sekunder bör det ta för en besökare att rendera din webbsida. Även under höga trafikvolymer bör svarstiden inte överstiga tre sekunder. Tålamodet hos besökare sjunker, är sajten för långsam kommer besökaren att söka efter motsvarande produkt på en motsvarande sajt. Med långa svarstider tappar man både konvertering och Google ranking. En studie utförd av Amazon visade på 1 % minskad försäljning för varje 0.1 sekunder ökad svarstid*.

apica2_1apica2_2

Apica gjorde en undersökning i samband med Webbdagarna 2014 om hur svarstiderna såg ut för olika sektorer samt hur svarstiden har en påverkan på Google-ranking. Tabellen till vänster är ett resultat av undersökningen av 100 sajter som visar svarstiden för startsidan i snitt för respektive sektor. Den högra bilden illustrerar försäkringsbolags position på Google för sökordet ”försäkringar”, intressant är då att svarstiderna i detta fall följer ranking, snabbare sajt – bättre ranking.

apica2_3

Lasttest påvisar hur förberedd du är för peak-event
Genom att lägga tid på utvärdering av testresultat, åtgärda och optimera eventuella problemområden så är du säker på att ni levererar för framgång under den hektiska perioden i slutet av året. Utvärderingen kommer inte enbart hjälpa dig uppnå en problemfri jul utan även ge dig möjlighet att på lång sikt analysera resultat, optimera och planera för kommande infrastrukturinvesteringar.

apica2_4apica2_5

Huvudfördelarna med lasttester

  • Få reda på om din webbplattform är anpassad till dina affärsmål
  • Använd testdata från lasttestet för att hitta och eliminera flaskhalsar i din webbprestanda
  • Undvik kostsamma investeringar genom att utnyttja aktuell plattform på ett effektivare sätt
  • Ta reda på maxkapacitet. Hur många användare du kan hantera utan att få tekniska problem

”Julhandel är en period som påvisar sambandet mellan svarstider och konvertering. Långsamma sajter kommer att tappa och snabba sajter vinna besökare. Då Google rankar snabba sajter högre än långsamma, kommer besökare lättare att hitta er sajt i sökresultaten. Så spenderar Ni pengar på annonsering och tv-reklam är det klokt att allokera resurser till testning, då man inte får en andra chans under julhandel på Internet”, säger Apicas VD Sven Hammar

Undersökning från föregående julhandel

Läs resultatet av undersökningen från föregående år. Resultatet visar en överraskande stor spridning i svarstiderna mellan olika e-handelsbolag men också en stabilitet och goda svarstider för de flesta. Flertal e-handelsbolag klarade inte spärren på tre sekunders svarstid.

Behöver du hjälp att förbereda din webbplats eller mobilapplikation julhandeln?

Apica ger dig möjligheten att öka din egen kompetens och utföra allt från egna tester genom vår webbaserade lasttestportal till att genomgå fullservicetester som utförs av branschens ledande experter.
Lasttesta enklare webbsidor och applikationer till avancerade användarscenarion, streaming, mm för att verifiera kapacitet.

Sven Hammar, VD Apica
Sven Hammar är en av grundarna till Apica som grundades januari 2005. Som VD har Sven lett Apica från idé till handling. Apica är idag en av de främsta leverantörerna i Europa och USA av prestandatester och svarstidsmonitorering med ett av världen största monitoreringsnätverk.  Sven tillbringar även mycket tid på det Amerikanska huvudkontoret i Santa Monica Kalifornien och har en omfattande erfarenhet av prestandatester både i Sverige och USA.

Över 450 kunder använder Apicas tjänster och expertis för att kvalitetssäkra sin webb- och mobilprestanda. Läs om hur Thomas Cook Northern Europe säkerställer leverans med Apica LoadTest SelfService här

*Källa: Make Data Useful by Greg Linden Amazon.com

Läs undersökning från webbdagarna och om hur svarstider kan påverka Google-ranking här

Om du vill veta mer om lasttester och hur du kan förbereda dig inför julhandeln Kontakta Apica

Starta kostnadsfritt testkonto och lasttesta i 30 dagar via Apicas webbaserade lasttestportal
Registrera för testkonto här

Starta kostnadsfritt övervakningskonto och mät i 30 dagar via Apicas webbaserade övervakningsportal
Registrera för testkonto här

 

MKSE infomercial

Kommentarer

  1. Pingback: Förbered för julhandeln | Gårdebratt.se

Leave a Comment