Vad är Web Forms

In Nyheter, Övriga / Custom CMS by edenstromLämna en kommentar

Min begreppsgenomgång för CMS-projektledare, kunder och övriga tekniknoviser var populär. Så vi kör en till term. En jag hört flera gånger idag faktiskt, Web Forms:

Web Forms är en del av ASP.NET. Det grundläggande syftet är användning för programmering av ”vanliga” webbsidor på samma sätt som en desktopapplikation byggs. En ”event-driven” modell med kontroller samt ”post data” ska laddas in per automatisk. Web Forms ger möjligheten att behålla sin ”state” mellan server och klient samt kan separera ”markup” från kod.

Web Forms är uppbyggda på:

  • Vanlig (X)HTML
  • Web Controls
  • Från och med ASP.NET 2.0 finns en inbyggd Template Engine
    – Master Pages
    – Regions
    – Content

Leave a Comment