19 verktyg inom Prototyping att välja på

In Nyheter, Responsive Design / Mobilwebb, SEO by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Vissa byråer, som Nansen och NetRelations, har valt att ta fram helt egna verktyg för prototyping. Det helt nödvändiga initiala koncept- och skissarbetet inom UX, funktionalitet och sedermera design i alla digitala projekt. Prototyping är idag egentligen det enda sättet att erhålla:

  • Responsiv förståelse för hur projektet ska se ut och te sig på olika skärmar
  • Hitta rätt mätpunkter för införande dataanalys
  • Sätta webb- och app-projekt i rätt kontext
  • Kunna jobba med responsiv content (olika textmängd olika enheter)
  • Se animationers effekt i sitt sammanhang (alla javascript effekter etc.)
  • Testa moodboard- och design-element baserat på ovanstående
  • Och mycket mer.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Armatec handlar upp ny nordisk PIM-lösning efter gedigen urvalsprocess

Med egna verktyg kan CSS, HTML och vissa java-script skapade i prototypandet sedan föras in i utvecklingsmiljön, för att smidigt undvika dubbelarbete. Men fortfarande dominerar tredjepartsprodukter som främst syftar till att få accept från kund för att sedan slututvecklas. Detta är de ledande verktygen.

Det finns två grupper av prototyping-verktyg, lagerbaserade samt sidbaserade. De förstnämnda erbjuder möjligheten att göra alla egenskaper och element i ett gränssnitt klickbara, swipade, drag-n-droppade etc. Samt animerade. Sidbaserde är mer en förlängning på att skapa sitemaps, sidträds-översikter där man kan navigera mellan olika sidor eller skärmar i en app för att ta del av helheten.

Lagerbaserade Prototyping verktyg:

Sidbaserade Prototyping verktyg:

Leave a Comment