Enferno fixar storskalp inom e-handel i Episerveranvändaren Nobia

In E-handel, Nyheter, Storm Commerce by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

När Verdane berättade de går in med ett mångmiljonbelopp i Enferno framkom även några av ISV:s senaste kunder. Där återfinns numera 14-miljardersbolaget Nobia, som sedan länge jobbar med NetRelations inom Episerver och 2014 även tog in Ziggy Creative Colony, som i några projekt ska kopplat upp Enfernos .NET-baserade e-handel Storm mot sin Episerver miljö.

Nobia äger hela 20 olika köksvarumärken så det finns e-handel att skala upp på olika sätt.

Enferno har ett samarbete med Episerver men har i år även avtäckt en connector mot Sitecore samt jobbar gärna även i andra miljöer som Umbraco.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Armatec handlar upp ny nordisk PIM-lösning efter gedigen urvalsprocess

Leave a Comment