EPiServer jämfört med Sharepoint och Drupal

In Drupal, Nyheter, Optimizely/Episerver, SharePoint MOSS 2007 by edenstromLämna en kommentar

CMSmatrix har en bra jämförelse över EPiServer, up-and-coming open source CMS:et Drupal och Microsoft Sharepoint Portal Server.

SystemkravDrupalEPiServerSharepoint Portal Server
ApplicationsserverPHP 4.3.3+IIS + ASP.NETIIS
Ungefärlig kostnad exklusive kringprogramvara per instansFri130 000,00 kr262 475,00 kr
DatabasMySQL, PostgresMSSQL, MSDE, Oracle,othersMSSQL
LicensGNU GPLCommercial, per WebsiteProprietary
OperativsystemAllaWindows XP/2000/2003Windows
ProgramspråkPHPC#ASP, VB, Visual C++
Root-rättigheter vid drift och installationnejjaja
Shell-access vid installationnejjaja
Webbserver CMS-verktyget är kompatibel medApache, IISIIS
SäkerhetDrupalEPiServerSharepoint Portal Server
Audit-spår, håller systemet reda på vem som gjort tillägg, uppdateringar eller raderingarjajaja
Captcha, ett ’challenge-response’-system som säkerställer att det är mänskliga användare som ansluter till webbplatsenjanej
Godkännande av nytt innehåll, systemet administrerar en sådan kontrolljajaja
Kontroll av användare med e-post-aktiveringjaja
Finmaskigt privilegiesystemjajaja
Kerberos-autenticeringja(apache)nej
LDAP-autenticeringjajanej
Inloggningshistorikjanejtillägg
NIS-autenticeringja(apache)nejnej
NTLM-autenticeringnejjanej
Konfigurerbar autenticeringjajanej
Problemnotifikation, loggning och automatiska åtgärder vid olika typer av problemjajanej
Sandlåda, avdelning av webbplatsen för tester och provnejjaja
Sessionsadministration och övervakning av inloggade användarejanejtillägg
SMB-autenticering, autenticering mot en PDCja(apache)nejnej
SSLjajanej
Versionshanteringjajaja
SupportDrupalEPiServerSharepoint Portal Server
Certifieringsprogramnejjanej
Officiellt öppet supportforumjajanej
Utvecklande användarföreningjajanej
Externt producerade böckerjajanej
Kommersiell supportjajaja
Utbildningjajaja
On-line hjälpsystemjajaja
Externa moduler och pluginsjajaja
Professionell webhostingjajanej
Professionell hjälpjajaja
Epost-listajajanej
Tredjepartsutvecklarejajanej
Användarkonferensjajanej
AnvändarvänlighetDrupalEPiServerSharepoint Portal Server
Dra och släpp innehållnejjanej
E-postingångjatilläggja
Vänliga urler, textlänkar istället för konstiga nummerjajanej
Korrigera bildstorlekarjajanej
Macrospråk som utökar funktionalitetenjajanej
Massuppladdning av bilder eller sidorjajanej
Prototyper, konfigurera fördefinierade objekttyperjajanej
Sidspråkjajaja
Stavningskontrolljajanej
Prenumeration på delar aw webbplatsenjajanej
Förlagor (templates)jajabegränsad
UI-nivåer, enkelt gränssnitt för olika användarkategoriernejjanej
Ångrafunktionbegränsadjanej
WysiWyg-editorjajanej
PrestandaDrupalEPiServerSharepoint Portal Server
Avancerad cacheningjaja
Databasreplikeringnejnejnej
Lastbalanseringjajanej
Sidcacheningjajanej
Statisk innehållsexportjajanej
AdmnistrationDrupalEPiServerSharepoint Portal Server
Annonsadministrationjabegränsadnej
Resursadministration(t ex bilder)jajanej
Klippbordnejjanej
Schemalagd publiceringjajanej
Innehålls-stageingnejjanej
Kontextadministrationjajabegränsad
Online-administrationjajanej
Paket-införandenejjanej
Underwebbplatserjajanej
Tema skilt från innehålljanejnej
Papperskorg med ångrafunktionnejjanej
Statistikmoduljajanej
Webbaserat förlagesystemjajabegränsat
Webbaserat språksystemjajanej
Arbetsflödejajaja
Interoperabilitet/SOADrupalEPiServerSharepoint Portal Server
Innehållssyndikering (RSS)jajanej
Webservices (SOAP/XMLRPC)janejnej
Webservices främmande källorjajanej
Taxonomijanejnej
Mottagning av RSS/XML från främmande källorjajaja
FTP-supportbegränsadnejnej
UTF-8-supportjajanej
WAI-följsamjajanej
WebDavnejbegränsadnej
XHTML-följsamjabegränsadnej
FlexibilitetDrupalEPiServerSharepoint Portal Server
CGI-modjanejnej
Innehållslänkningjajanej
Anpassningsbara användarprofilerjajatillägg
Internationaliseringjajaja
Metadatajajanej
Flerspråkigt innehålljajanej
Flerspråkig integration på samma sidajajanej
Flera webbplatser drivna av en instans av systemetjatilläggnej
Snygga URLjajanej
Wiki-supportjajanej
ApplikationerDrupalEPiServerSharepoint Portal Server
Bloggjajanej
Chattjanejnej
Adressbokjanejnej
Data-inmatning/RAD-systemjanejnej
Databasrapporterjajanej
Diskussionsforumjabegräsnatja
Dokumenthanteringjajaja
Kalenderjajanej
Utläggsräkningnejnejtillägg
Vanliga frågor FAQ janejnej
Filhanteringjajaja
Affärsgrafikbegränsadnejnej
Projekttjänsterjabegränsadja
Kundtjänstapplikationjatilläggja
Inpassering/närvarostatusnejnejnej
Länkdatabasjanejnej
E-postformulärjajanej
Personaliserad kontrollpaneljajaja
Nyhetsbrevjajanej
Fotogallerijajanej
Röstningsfunktionjajanej
Produktadministrationjanejnej
Projektuppföljningjanejja
Sökmotor/innehållsindexeringjajanej
Webservices främmande källorjajanej
Webbplatskartajajanej
Enkätundersökningarjanejja
Diagnostiska provjabegränsadnej
Tidrapportering, löneunderlagnejnejnej
Innehåll från besökare/portalfunktionerjajanej
E-handelDrupalEPiServerSharepoint Portal Server
Spåra affärspartnersjajanej
Lageradministrationjanejnej
Betalningssystem(plug-ins)janejnej
Leveranssystem(plug-ins)janejnej
Skattadministration(plug-in)nejnejnej
Kassahantering (point-of-sale)nejnejnej
Webbutikjanejnej
Prenumerationshanteringjanejnej
Önskelistanejnejnej
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Drupal 10 livsavgörande för plattformens framtid, det innehåller releasen

Leave a Comment