Knepiga CMS-termer #30: Data layer

In Analys / Statistik, Google Voice etc, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström2 Comments

Data layer, datalager, har dykt upp i flera sammanhang då man pratar om givande analys och kundspecifik dataindrivning. Datalagren kommer från Googles och branschens vilja för två år sedan att föra in tagghantering, Tag Management, och ”container tags” för bättre analys.

En ”container tag” är en en rad javascript som kan hålla andra taggar, därav namnet ”container”. Detta gör hanteringen av externa script mer kontrollerad, paketerad och långsiktig.

I en skapad ”container tag” går det även att dynamiskt föra in andra insamlade data från t ex en HTML-sida. Som ett element inom e-handel (produkt, pris, varutyp etc.) som sedan kan kopplas ihop med andra data. Men HTML förändras ständigt i sin dynamiska natur. Det är här man på varje produktsida även lägger ut ett generellt data layer som förses med mer fixerade uppgifter som förhindras att brytas sönder av den föränderliga HTML:en.

Det är vad som blir den högst kundspecifika dataindrivningen och anpassningen.

Datalager rader kan vara (för e-handel):

 • Value of the conversion
 • Product SKUs
 • Product names
 • Product categories
 • Transaction ID
 • Total purchase value
 • Taxes
 • Shipping cost
 • Shipping method
 • Currency
 • Payment type
 • Month & year of transaction

Vi har en katalog med fler knepiga CMS-termer konsulter ofta slänger sig med. Red ut alla de senaste årens hype’ar här:

 

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Föreläsning: Sommar, sol och miljonböter? Byt från Google Analytics till Matomo enkelt

Kommentarer

 1. Så det är vad resten av världen kallar Javascript-arrayer?

Leave a Comment