Martech Report 2022, färre än hälften ökar sina martech-investeringar. LXA säger annorlunda

In Martech, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

CMO goes Tech, Odyssey, Swedma och Wiraya har avtäckt årets Martech Report 2022. Där lär vi oss att på global nivå tror 35% av de svarande företagen att deras investeringar i martech kommer att öka fram till 2024. De svenska företagen säger samtidigt till 33% att de väntas öka och kasta in mer Martech pengar under samma period. Det är en av årets stora ”upsets”. Siffran motsvarar färre än hälften så många som vid 2021 års rapport (70%).

Den siffran stämmer inte överens med andra instituts senaste siffror, på global nivå. Tittar vi på LXA/Martech Alliance senaste 2021/2022 siffror från november 2021 påpekar de att martech-investeringar idag står för 23% av en total marknadsbudget (mer än Media Spend, som är 22%, ”labour” och byråkostander är resten) på marknadsavdelningen. Det hela värderas idag till omkring 344 mdr dollar på global nivå (USA och England står för 149,7 mdr dollar här allena). En kraftig budgetökning från tidigare år samtidigt som 61 % av de globalt svarande säger de ska öka sina investeringar. Mot 12 % som minskar och 27 % som ligger kvar på samma nivåer.

Vilka plattformsval gör svenska fintech? Leta i MKSE.com dagligen uppdaterade Fintech sektion. Läs allt här.
Svenska företag kan oväntat snabbt ha dragit åt svångremmen efter krig och inflation. Minns Klarna som justerade sina siffror från att vara 10 000 anställda vid 2022 års slut ned till 6000 – på bara några veckor. Eller så syns inte datan på samma sätt bland Martech Report 2022 utfrågade och svarande. LXA/Martech Alliance baserade sin rapport på 450 svarande på global nivå och utfördes under förra hösten.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nix handlar upp ny byrå, ska revitaliseras

Mer data? Svenska företag rankar samtidigt sin egen martech-kompetens lägre än det globala genomsnittet. 13 % mot 18 %. Huruvida de olika martechverktygen är integererade är svaret 55% ja från toppföretagen, 24% från ”andra nivåns” företag/aktörer och bland svenska svarande enbart är svaret enbart 14%. Svenska marknadsavdelningar säger att 10% mäter ROI på allt, eller 52% delvis ROI-mäter sina martechframsteg. Få svenska företag tror att deras martech-insatser påverkar egna varumärket. Endast 11% säger att det är så. I Sverige är brist på tid, 36%, den största utmaningen följt av bristande kompetens (31%).

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Vattenfall inför Microsoft Copilot AI, scannar anställdas e-mail och skapar content