Rymdstyrelsen släpper ny webbplats på Episerver

In Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Authority har strax innan semestrarna lanserat Rymdstyrelsen sin nya webbplats på rymdstyrelsen.se. Den har utvecklats av Authority i samarbete med Intellecta Corporate.

Det är en Episerver webb, samma CMS-lösning som Rymdstyrelsen använt tidigare.

Fokus i projektarbetet ska ha varit att öka styrelsens läsbarhet och att väcka allmänt intresse för det spännande område som rymden är. Rymdstyrelsen är Sveriges rymdmyndighet, ansvarig för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. På engelska heter de Swedish National Space Agency.

Butiksdöd. Omnikanal-investeringar och digitala projekt som pågår runt om i Sverige

MKSE.com har samlat på sig en lista med allt som händer.