Så går de svenska SEO-byråerna, mångmiljonförluster radas upp

In Nyheter, SEO by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

UpdateCuramando har lyckats med sin digitala transformation och med nya typer av erbjudanden har de mer än dubblat personalstyrkan på bara några månader. Bolagets klassiska SEO-tjänster har utökats med tillhörande koncept och produkter (CRO, Marketing Automation) som beställarna tydligen sökte efter. Men hur mår de andra SEO-byråerna i den svenska högkonjunkturen 2017/2018?

Jajja går för fjärde året i rad back med -3 Mkr på en 95,8 Mkr omsättning. Totala förlusterna de senaste åren är nu uppe i totalt -11,62 Mkr.

Getupdated, en del av Oniva Online Group, finns fortfarande kvar som eget aktiebolag. Där är omsättningen nere på knappt en fjärdedel av vad den var bara tre år tidigare. Och små vinster har ersatts av en förlust om -4 Mkr eller hela -18% på en 25,6 Mkr omsättning. Gruppen som helhet har fortfarande en 4% vinstmarginal på 173,4 Mkr omsättning.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  ARC satsar på hållbarhet, köper hållbarhetsbyrå

WGP – Web Guide Partners, grundat 2003, verksamhet krymper. VD Nicklas Flisbergs vinst är nere i omkring 100 000 SEK och omsättningen har i högkonjunturen gått ned med -18%. Trots totalt fler anställda (34 personer) 2016. Nicklas Flisberg hör av sig och uppdaterar MKSE.com med information om att 2017 år väntas landa på ”drygt 3 Mkr” i vinst och att de faktiskt är stolta över att kunnat sänka sin omsättning. Detta då ”mediaspend medvetet flyttats över till kund. Samtidigt som byråintäkt (konsultarvode) kunnat öka varje år”.

Klikki ingår i Nordic Morning och redovisar inte sina siffror separat. Men gruppen som helhet har haft sina utmaningar under 2017 och varumärken som Klikki lades ned i höstas. Sedan förra sommaren har de inte uppdaterat egna nyhets/bloggkanalen.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  SAS väljer Salesforce Marketing Cloud för lojalitet och Marketing Automation

BeBetterOnline och Brath ligger kvar på samma omsättning som tidigare år. Omkring 15 Mkr vardera samt med en 8% respektive 23% vinstmarginal.

Christian Rudolfs Topdog, som ofta syns i media, omsätter numera 2,8 Mkr på nio anställda och har en vinstmarginal om 10%.

Rudolf uppdaterar med att under räkenskapsåret 2016 var de 3 personer, anledningen till att det står 9 är att de har extranställda (studenter) som hjälper bolaget med reaserch/datasamling/datastädning. Bokslutet för 2017 ska peka mot 3,3-3,4 Mkr på fyra anställda och vinstmarginalen blir kring hälften av den året innan.

Christian Litezings Pineberry ökar omsättningen till 35 Mkr och går med vinst 2,9 Mkr.

Allt om DMP, Data Management Platform

Håll koll på det senaste. Här listas alla system kunder väljer köpa in.