Tre nya kunder till Fröjd, ökar rörelseresultatet med 55 procent

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Axel Bendrik, vd på Fröjd är nöjd med att se sina intäkter öka med 24,5 % från 22,5 Mkr 2016 till 28 Mkr under sitt första år efter att intagit VD-positionen själv. Det är byråns bästa resultat genom alla tider. Han efterträdde Anna Gullstrand som gick till egen rådgivningsverksamhet. Rörelseresultatet ökade med 55 procent, från 2,2 miljoner kronor 2016 till årets 3,4 miljoner kronor.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Så väntas lagarna och straffpåföljden i AI (AI Act), IoT (Data Act), DMA Marketplace och DSA Sociala Medier påverka Sverige

Det hände med hjälp av de nya digitalkunderna Veidekke bostad, Bröstcancerförbundet och Medborgarskolan från 2018. Byrån är numera över 30 anställda stor.

Framgången kan stavas ”trial by error”. Axel Bendrik har tidigare varit VD, och även grundat, den snarlika byrån Deasign som numera är nedlagd.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.