Vaimo når 0,6 mdr med Composable Commerce

In Adobe Commerce / Magento, Commercetools, Contentful, E-handel, Headless / Decoupled CMS, Nyheter, PWA by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

E-handelsleverantören Vaimo meddelar att man bildar en gemensam organisation för Sverige, Finland, Danmark och Norge. Anledningen att samla  snarare än att sprida ut tillväxtansvaret? Förhoppningen är att få ”närmare tillgång till bredare bas av kompetens inom digital kundupplevelse och projektleverans” i  den gemensamma kommande organisationen. Säger Robin Carlsson som samtidigt tar titeln som ny Norden-vd på Vaimo. Han har tolv års erfarenhet på bolaget.

Vilka svenska bolag har redan spenderat för mycket på fel headless-stöd och eventuellt missmatchade digitalstöd? Ett MKSE Patreon Premium-konto öppnar upp för MKSE.com Lens och direktkontakt med innovation tech samtal. Prova gratis – en begränsad period.

Sammanslagningen ska kunna ge Vaimos kunder ännu bättre tillgång till bolagets breddade erbjudande inom Composable Commerce med nya partners som Contentful samt commercetools. Dessutom ska bolagets 170 medarbetare erbjudas nya karriärvägar i Norden.  Idag kommer bolagets anställda från hela 22 olika länder och finns på 8 kontor. Omsättningen är numera hela 590 Mkr efter lönsamheten 2022 ligger på 14 procent.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nordic Web Team får nya ägare

Omkring 15 nya headless och Composable Commerce projekt ska startats upp 2022.