34% av tjänstemännen väntas inte orka jobba i samma tempo framöver

In Cloud / Förvaltning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen inom tjänstesektorn är en tickande bomb. Hela 34 procent upplever sig inte kunna arbeta som i dag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. Allt enligt en ny undersökning från Civilekonomerna.

Fler uppgifter från den nya rapporten, som även påverkar web/IT-anställda är:

  • 41 % inom privat sektor uppger att det inte förs någon dialog på arbetsplatsen kring hälsa och stress.
  • 48 % svarar att de har jobbat fast de borde ha sjukskrivit sig och vilat.
  • 35 % upplever att de ofta eller dagligen känner behov av återhämtning.
  • 30 % har ofta eller dagligen besvär av huvudvärk, värk i axlar eller mage.
  • 24 % har sömnproblem ofta eller dagligen.

På frågan hur man upplever arbetsbördan svarar 15 procent att de har mer jobb än de mäktar med. Man förväntas både jobba flexibelt och många timmar. Var tredje drar ofta in på lunchen, arbetar över eller tar med arbete hem.

Leave a Comment