Migrationsverket med Sitevision intranät gick ”all in” på socialt stöd

In Intranät, Nyheter, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

UpdateMigrationsverkets hektiska år i slutet av av 2010-talet fostrade en del duktiga beställare och chefer inom IT samt ledde till en del snabba beslut kring teknik. Bl a kring intranät, Migrationsverket var därför en återkommande talare på Smarta intranät där Matilda Lundvall, Enhetschef kommunikationsavdelningen, fem år senare berättade hur det gick med myndighetens Sitevision intranät. Med hela 6000 medarbetare och en hög både ökande och minskande omsättning i antalet anställda är intranätet kanske lite extra viktigt inom myndigheten.

Migrationsverket köpte för fem år sedan in en mer paketerad Sitevision lösning för sitt intranät. Sedan dess har Migrationsverket även gått ”all in” på Sitevisions Social paket för SoMe stöd och medarbetarinteraktion. Det finns bl a grupper á la ett forum där Matilda Lundvall, enhetschef och Eva Löfgren, webbredaktör fick kämpa länge för att påvisa att det inte förelåg någon risk att släppa konversationer i öppna grupper fria. Nu några år sednare vet man även att det gick bra och inte ledde till några kontroverser. Det ska enbart förekommit 4-5 ”korrigeringar” av innehåll på alla år. Dessutom är t ex ”peppen” vid att en medarbetare lyfts fram i artikel på startsidan hög i form av positiva kommentarer och forumet samt det sociala uppskattas av de anställda.

0 mån
utvärderingar har satts i system
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Andra fokus som gruppen haft på intranätet 2021 och framåt är design/strukture, förvaltningsbiten samt att förbättra sökfunktionen. Migrationsverket berättar även de satt i system att göra utvärderingar (med observationstester via Skype och kvalitetsgranskning av sidor) så ofta som vartannat år för att se till att hålla nätet relevant. 76% anger idag att Verksnätet fungerar mycket bra eller ganska bra.

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, arbeta här, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Lekebergs kommun släpper nytt intranät på Sitevision tillsammans med Webstep