Så driver Blossa Glögg, Explorer och O.P. Anderson Aquavit ökat digitalt engagemang

In CRM Customer Relationship Management, CXM, Marketing Automation, Nyheter, Online Marketing, SAP Commerce Cloud by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Blossa Glögg, Koskenkorva, O.P. Anderson Aquavit och Explorer Vodka har i nytt, större projekt drivet av ägarna Altia definierat och digitaliserat stora delar av sitt omfattande CRM- och Customer Experience arbete.

Med välkända och älskade varumärken som Blossa Glögg ska det inneburit ett detaljerat arbete med hur man bäst bemöter olika kundsegment i olika länder. Inte minst med tanke på produkternas natur och de olika krav och lagar marknader ställer. Altia ska ha valt att använda SAPs CX- och CRM-lösningar (SAP Customer Experience & Marketing Cloud) för att få överblick och kontroll över det engagemanget.

0st
flaskor årgångsglögg säljer Blossa i Sverige, Finland, Danmark och Norge varje jul
Produkternas kundengagemangsegenskaper inom:

  • E-handel B2C B2B
  • Säljstyrning
  • Digital Kundservice
  • Digital marknadsföring
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Puma adderar headless arkitektur av Sanity till composable commerce lösningar

..ska ha setts över och kopplats ihop. Altia ska på ett så så intelligent sätt som möjligt försökt att avlasta egna organisationen och automatisera processer. Tidigare transaktionsbaserad modell inom CRM gjordes om och en mer förtroendebaserade verksamhet har byggts upp.

MKSE har i flera andra artiklar tittat på de pågående, aktiva digitaliseringsarbetet hos den nordiska konkurrenten Pernod Ricard och bl a Absolut Vodka. De jobbar bl a med:

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.