Förekomst av mobb-programmering inom TUI under hösten

In Contentful, Headless / Decoupled CMS, Kanban, Metodik, Nyheter, Pomodoro, Scrum, Teknik, XP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Efter det senaste årets framgångsrika satsningar på förändrade arbetssätt, moderna och prestandafokuserade headless-ramverk och nya mikrotjänster-satsningar är mobb-programmering nästa steg.

Representanter från TUI berättar för MKSE.com att de satsar på den utvecklade parprogrammeringstaktiken under hösten. Redan om några veckor kommer ”mobb-programmeringsgurun” Woody Zuill till Stockholm för att lära ut utvecklingsmetodiken.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Ny cross-channel messaging för TUI ökade bokningarna med 118 procent över jul

Mobb-programmering, eller Mob programming, är en utvecklingsmetodik där ett helt agilt team samtidigt, på samma dator programmerar ihop. För att hjäpa till att dra varandra framåt och lättare kunna t ex definiera ”user stories”.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.