SiteDirect NextGeneration skrivs om för att bli helt headless

In E-handel, Headless / Decoupled CMS, Sitedirect by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Sveriges ledande Marketing Automation Event äger rum 13/11 i Stockholm.
Anmäl dig till MA Day med 1000:- SEK rabatt. Kod: ”VIP-MKSE”.
Storm får konkurrens när det googlas på ”headless e-handel” i Sverige. Nu vill även lokala konkurrenten Sitedirect associera sig med termen.

De ska under året helt byggt om sin egna teknikstack för att kunna satsa fullt ut på det som kallas headless commerce, eller headless ecommerce. SiteDirect berättar att i SiteDirects version av headless commerce ligger själva e-handelslogiken i ett eget lager som sedan kan kopplas till olika försäljningskanaler eller teknologier. Det kan vara en webbplats/e-handel, men också till exempel kiosker i butik, appar, den resande säljarens säljstöd, din smarta klocka eller till nya teknologier.

Namnet blir SiteDirect NextGeneration. Produkten erbjuder Headless commerce via API:er. All affärslogik har lagts bakom standard-API:er och gjorts tillgängliga via webbtjänster. Ändamål som produkter, ordar och användare har fått egna API:er.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.