83 procent svenska marknadsförare använder redan AI, 70 procent är samtidigt oroade

In CRM Customer Relationship Management, Hubspot, Marketing Automation, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Det är flera stora ”hus” som släpper sina 2024 trendspaningar och rapporter nu några månader in på det nya året. En av dessa är Hubspot som på börsen mår oförtjänt bra och gått upp med 57,21 procent det senaste året och inte är så långt ifrån sitt börsrekord från hösten 2021.

0 %
har genAI påslaget för copy'n
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Deras “Marketing Trends 2024 Report” kom nyss och berättar en del om synen på AI, framtida jobb och marknadsföringstrender i stort. AI en allt viktigare assistent för personer som jobbar med marknadsföring och innehåll menar CRM/CX aktören. De säger även att hela 83 procent av alla svenska marknadsförare redan använder generativa AI-verktyg för att skapa innehåll idag.

För att skriva manus för sociala medier eller att redigera foton och videor. Ofta tillsammans med verktygets nya, inbyggda AI-stöd. 95 procent av alla marknadsförare som använder generativ AI för att skriva texter ändringar i sina copytexter, varav 44 procent gör betydande ändringar. 76 procent av alla marknadsförare i Sverige använder generativ AI för copyförändringar/variationer i inlägg publicerade sociala medier. Samtidigt är många marknadsförare i Sverige oroliga för att deras varumärkes rykte kan skadas om de skapar innehåll för sociala medier med hjälp av generativ AI. 70 procent instämmer helt eller till viss del i detta påstående.

” – AI-utvecklingen går fort, något som inte minst den senaste tidens genombrott i AI-genererad video visat. Vi som jobbar med marknadsföring har alla använt generativa AI-verktyg som är baserade på offentlig information, men den verkliga magin sker när du kombinerar AI med dina egna affärsdata, vilket gör det möjligt för marknadsförare att erbjuda en mycket relevant, personlig upplevelse.”
Säger Pernilla Jungåker, marknadschef på HubSpot.
CEO Yamini Rangan valde samtidigt för några dagar sedan (liksom många konkurrenter) att höja priserna för egna SaaS-mjukvaran till en ny modell som ska vara ”enklare köpa och enklare att använda”, enligt bolaget. Det innebär att Pro och Enterprise prisnivåerna sänks och istället ersätts av olika, mer begränsade typer av användarkonton (view-only) för större företag i större Hubspot Sales / Service Hubs. Samtidigt krävs en annan typ av ”masterkonto”. För nya kunder höjs licenskostnaderna med i snitt fem procent.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Precis Digital köper upp byrå, växer i norden på Hubspot och Salesforce