Hållbar stad släppt med responsive design, inget CMS

In Javascriptramverk, Nyheter, Responsive Design / Mobilwebb by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Valtech är färdiga med CMS-befriade sajten hallbarstad.se för kunden Arkitekturmuseet. En del av de museer Stockholmskonsulten jobbar med sedan några år tillbaka.

http://hallbar-stad-assets.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/assets/city-d1542a07936c158c8a03cb277271f8b9.jpg

Hållbar stad är en webbplats för samtal och kunskap om hållbar stadsutveckling, ett forum för idéutbyte och en samlingsplats för goda exempel på hur ett mer hållbart samhälle kan skapas.

En rails-baserad release med responsive design, Facebook Comments kommentarer, Amazon AWS CDN stöd och trevlig formgivning i stort.

Eloge eftersom toppmenyn, vid minskad skärm, även animerat fäller ihop sig.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Nova tar in strategichef med bakgrund i Telia, Valtech och Noa Ignite

Leave a Comment