Strid ström av nya AI- och strategibyråer slår upp portarna

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Martech, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Låt aldrig en kris eller lågkonjunktur gå till spillo. Vilka byråer agerar på uttrycket och startar upp nu i vår? Och vilken typ av byråer handlar det om? Det är helt en klart ökad aktivitet gällande uppstart, sammanslagning för olika typer av omtag inom svenska kreativa och digitalbyråer i maj.

0 %
nämns AI i nya verksamhetsbeskrivningen
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Lexus och Toyotas gamla ”inhousebyrå” The & Partnership byter namn och sätter AI i fokus. Den nya nordiska Head of Strategy, Pernilla Ihse ska ratta nya T&Pm som är en sammanslagning av The & Partnership och mediebyrån Msix & Partners.

Samtidigt startar de två Stockholmsbaserade byråerna AWB och WDW den gemensamma insikts- och strategibyrån From Here. Den byrån ska erbjuda ett nytt typ av insikt- och strategierbjudande med olika typer av rådgivning. Inte olikt den nya gränsöverskridande och korssamverkande strategisatsningen från Nova Group, Nova Advisory nyligen uppstartad.

Dessutom har kommunkationsbyrån Essencius och marknadsförings- och produktionsbyrån The Color Club nyligen slagits ihop och omfarat sitt erbjudande då de bildar en ny nordisk byrå i Inbold. InBold får vid starten runt 130 medarbetare.

Från i vår finns även AI-byrån Uncut startad av Deloitte Digital/Acne avhopparna Johan Bello, David Olsson och Victor Press som just öppnat upp i Stockholm.

Dessutom har Thinc gått in i reklambyrån Granath via ett samarbete och reklambyrån avser inom kort att bli en del av den nya kommunikationskoncernen.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Januari 2023 börjar högintensivt inom M&A, fler svenska byråförvärv tillkännages