Svenska AWS-datahallutmanaren jämför moln med vin, släpper ny front

In Cloud / Förvaltning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

EQT och Norrskens senaste investering i svenska, GDPR- och europeisk välmenannde molntjänsteleverantören Evroc har just tagit in 150 Mkr. Det är änd en rätt liten del av de 115 miljarder SEK som väntas krävas för att bygga riktiga fysiska datacenter över Europa och kunna bli en riktig utmanare till de amerikanska molnjättarna Amazon AWS, Google GCP och Microsoft Azure.

0 mdr
vill bolaget ta in för sina cyliderformade hallar
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Samtidigt har även upputsade evroc.com släppts. En svensk Gatsby produktion med en React front samt PWA uppbyggnad.

Evroc säljer in behover av ett ”europeiskt AWS” med påståendet om att alla ledande innovationer vi i Europa tagit fram ännu är världsledande och älskade, men gamla. Som viner, musik och konst (!). Men vi även behöver bli ledande inom molnstöd för framtiden, anser bolaget med grundaren Mattias Åström.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Djerfavenue.com adderar mer till martech stacken, omsätter 350 Mkr