SAS ledning om bytet från Adobe till Contentful, Minskade kostnader, uteblivna böter och mer kundnära

In Headless / Decoupled CMS, Adobe AEM, Contentful, CXM, E-handel, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

SAS har i ett öppenhjärtigt samtal med svenska Contentfuls Mats Hellström pratat mer om varför flygbolaget i år valt att gå över till headless och en Contentful-miljö.

Flygbolaget har haft ett år där de av förståeliga skäl är mer öppna för förändringar, tänka nytt och fokusera på det digitala. Det passade mitt i alltihopa ändå väl in, SAS.se, SAS.no m fl webbplatser på Adobe AEM i 2015-2019 projekten ska enligt Maria Alfredéen, Head of Digital Development SAS, lidit av flera större problem. Ett var att webbplatserna stod för ett väldigt lågt engagemang, både bland de anställda som inte kom åt att göra sitt jobb, men ännu värre i relationen med flygbolagets kunder som inte upplevde de fick den ”experience” de förväntade sig av SAS.se. Även kodkvaliteten efter alla årens omfattande offshoreprojekt på den tidigare javabaserade plattformen ska varit väldigt, väldigt låg.

Att gå till en headless-approach ska inneburit nytändning på flera sätt för SAS. Flygbolagets Lead Web Developer Daniel Calá adresserar tidigt både vikten av numera kunna agera snabbare mot marknadens och kundernas krav. Men även internt där headless-tänket är mycket mer anpassat mot den miljö- och verktygsmässiga verkligheten en utvecklare befinner sig idag. Samt hur en moderna webbutvecklare vill jobba idag.

Även besparingar inom omfattande kostnader och uteblivna stora ”avgifter” nämns tidigt i SAS föreläsning. SAS har med det nya arbetssättet kunnat undvika alla typer av kostnader. Det innefattar inte minst kostnader inom relaterade projekts väntetider. Som också blir lidande och står och stampar med en mängd, test- stagemiljöer och relaterade tredjepartsplugins licenskostnader då SAS.se försenas. I SAS fall kan det även innebära böter för att inte vara klara i tid med olika typer av digitala produktioner, enligt Alfredréen.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Spendrups handlar upp ny byrå och ny B2B e-handelsplattform

Alfredréen väljer även att kasta en känga mot de senaste årens outsourcing-förfarande och skötsel av webb och CX de senaste åren. När leveransen hamnar så långt ifrån kärnverksamheten mentalt och fysiskt menar hon att kunden helt har glömts bort, vilket är väldigt olyckligt.

” – Vi på SAS vill inte vara någons kund! Kunden är och ska vara kunden för SAS. Ingen annan.”

Alfredréen syftar till att de var ovana vid att ha en leverantör som blint stirrade på en beställargrupp och produktägares viljor och tid att fatta beslut. Istället för att kunna fatta beslut själva. Ett kulturellt problem som ofta kommer med offshoreleveranser av mer emotionella leveranser som CX och webb.

Vidare ska SAS lidit av de enorma pengaflöden och kostnader som kom med alla olika typer av ”Handovers”. SAS fick innan headless-upplägget ta del av, och genomlida, enormt många olika modeller kring Content Deliveries Handovers, UX Design Handovers, Service Design Handovers, DevOps Handovers, Development Handovers och Delivery Handovers. Som alla i ett mer sunt förfarande nog kunde ha ifrågasatt och innan flygbolaget förstod det hade kostade på tok för mycket. Numera har SAS fått bort allt som har med överlämningar mellan team att göra. Utvecklare arbetar direkt, samtidigt på samma plats i dagens tekniska upprättning.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Lockheedmartin.com på Adobe AEM försvenskas inför NATO-inträde

SAS har för att stärka moralen och självuppfyllelsen även ”ökat kodens betydelse”. Tidigare var ordet ”kod” nästan förknippat med något negativt i alla handovers och kostsamma överlämningar. Nu associeras ordet kod istället med skapande, ett värde och en generell stolthet bland SAS interna och externa utvecklare. Det har hjälpt teamen att se helheten i vad de skapar dagligen. Övningar som ”mob programming” som och hämtat in från sina tidigare projekt på TUI har även hjälp till i den positiva utvecklingen.

Med ett headless-tillvägagångssätt där SAS numera kan kombinera hela datakällor och repositories fungerar det för första gången även friktionsfritt att se hela kundresor datadrivet och baserat på flera silos uppgifter. SAS har kunnat skapat sin egna datakälla och ”Foundation” för riktig kundinsikt.

SAS berättar att de med kombinerade data kan glädja olika delar av egna organisationen med uppgifter kring ordervärden i realtid, olika typer av aktiviteter per sida samt olika varianter av data kring sidhastighet och hur det påverkar ett avslut av en flygresa. Dessutom upplever webbteamet att ju tätare releaser de just nu kan släppa ju högre kvalitet håller deras produktioner.

” – Vi har kommit till en plats där vi löpande väljer att utveckla några få saker snabbt, istället för en stor sak långsamt. ”

Avslutar Maria Alfredréen.